Κινεζικό ημερολόγιο, εορτασμός της πρωτοχρονιάς

Year Chinese New Year Begins Animal Sign

2000 February 5 Dragon
2001 January 24 Snake
2002 February 12 Horse
2003 February 1 Sheep
2004 January 22 Monkey
2005 February 9 Rooster
2006 January 29 Dog
2007 February 18 Pig
2008 February 7 Rat
2009 January 26 Ox
2010 February 14 Tiger
2011 February 3 Rabbit
2012 January 23 Dragon
2013 February 10 Snake
2014 January 31 Horse
2015 February 19 Sheep
2016 February 8 Monkey
2017 January 28 Rooster
2018 February 16 Dog
2019 February 5 Pig

Δεν υπάρχουν σχόλια: