Εθνικό Πάρκο χαρακτηρίζεται η ευρύτερη περιοχή στα Τζουμέρκα

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προωθείται το ΠΔ με το οποίο η ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων, μεταξύ των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας και Τρικάλων, μεγάλο τμήμα της οποίας ανήκει στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο «Natura 2000», χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο.

Στην περιοχή οριοθετούνται τέσσερις ζώνες προστασίας με διαφορετικές χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης.

* Η περιοχή Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Ι) εντός των ορίων της οποίας επιτρέπονται μεταξύ άλλων: η επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστημάτων, δραστηριότητες καγιάκ και ράφτινγκ, τα έργα συντήρησης των υφιστάμενων οδών, η ελεύθερη βόσκηση, η γεωργία, η μελισσοκομία, η αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων με παραδοσιακά υλικά.

* Η περιοχή διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη ΙΙ), εντός των ορίων της οποίας επιτρέπονται, μεταξύ άλλων: οι δραστηριότητες καγιάκ και ράφτινγκ, η εκτέλεση έργων ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, τα έργα συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου, η κτηνοτροφία, η επεξεργασία γάλακτος, η γεωργία, η μελισσοκομία, το κυνήγι, η κατασκευή μικρών ορειβατικών καταφυγίων, οι επεκτάσεις οικισμών περιορισμένης κλίμακας, κ.ά.

* Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου (Ζώνη ΙΙΙ) η οποία βρίσκεται μεταξύ των Ζωνών I και II, εντός των ορίων της οποίας επιτρέπονται, μεταξύ άλλων, η κτηνοτροφία, η γεωργία, η μελισσοκομία και το κυνήγι, η ίδρυση και λειτουργία μικρών εργαστηρίων και μεταποιητικών μονάδων τοπικών προϊόντων, συνολικής επιφάνειας 600 m2, η ανέγερση μικρών τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως πενήντα κλινών, τα έργα βελτίωσης και επέκτασης του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

* Η περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων - Περιστερίου - χαράδρας Αράχθου (Ζώνη IV) στην οποία επιτρέπονται όλα τα προαναφερόμενα στις άλλες Ζώνες και δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση και λειτουργία Βιομηχανικών Περιοχών και η εγκατάσταση βιομηχανιών υψηλής όχλησης, η εγκατάσταση πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων εντατικής εκτροφής με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 100 ισοδύναμων ζώων, η κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων δυναμικότητας μεγαλύτερης από 10 MW, η κατασκευή μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων, και η εγκατάσταση ΧΥΤΑ.

Σε όλες τις Ζώνες τίθενται επίσης γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης.

(πηγή: www.in.gr, 23/12/2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια: