Στρασβούργο: Νέος Κανονισμός για την ασφάλεια των πτήσεων

Μεγάλη η ικανοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την υιοθέτηση της συμφωνίας που επετεύχθη με το Συμβούλιο Υπουργών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την τροποποίηση του Κανονισμού ως προς τη θέσπιση κοινών κανόνων για την ασφάλεια πολιτικής αεροπορίας της Ε.Ε., όπως τόνισε η κα Ρόδη Κράτσα, η οποία ως αρμόδια Αντιπρόεδρος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου στη συνδιαλλαγή με τα άλλα θεσμικά όργανα.

"Στόχος μας ήταν η ισορροπία μεταξύ της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών ασφάλειας, της διαφάνειας της χρηματοδότησής τους, καθώς και του καλύτερου καταμερισμού του κόστους τους. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμείναμε και πετύχαμε το κόστος για τις δαπάνες των πιο αυστηρών μέτρων ασφάλειας, που δύναται να λάβει κάθε χώρα, να επιμερίζεται και να μην επιβαρύνει αποκλειστικά τους επιβάτες. Το κάθε κράτος - μέλος θα καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις και σε ποιο βαθμό οι δαπάνες θα βαρύνουν τους φορείς εκμετάλλευσης του αερολιμένα, τους αερομεταφορείς, άλλες αρμόδιες υπηρεσίες ή τους χρήστες" επεσήμανε η κα Κράτσα.

Το Κοινοβούλιο πέτυχε επίσης τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει μια έκθεση, το αργότερο έως τα τέλη του 2008 για το θέμα του επιμερισμού του κόστους χρηματοδότησης με στόχο τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό.

Ο νέος Κανονισμός στοχεύει να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο εναέριας ασφάλειας σε όλη την Ε.Ε., με τον καθορισμό κοινών κανόνων και προτύπων ασφαλείας και την καθιέρωση μηχανισμών ελέγχου συμμόρφωσης. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν πιο αυστηρά μέτρα, υπό τον όρο ότι τα μέτρα αυτά είναι μεταξύ άλλων "ανάλογα" προς τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν.

Καινοτομία, αναφέρει η ελληνίδα ευρωβουλευτής, αποτελούν τα εν πτήσει μέτρα ασφάλειας, όπως π.χ. ο περιορισμός της πρόσβασης στο πιλοτήριο ή η εξέταση των απείθαρχων επιβατών. Κάθε κράτος - μέλος θα μπορεί να αποφασίζει για την παρουσία συνοδών ασφαλείας "sky marshals" στις πτήσεις των αερομεταφορέων του με τη δέσμευση ότι αυτοί οι συνοδοί ασφαλείας θα επιλέγονται και θα εκπαιδεύονται ειδικά. Παράλληλα, όπου επιβάτες και οι αποσκευές τους που φθάνουν στην ΕΕ με πτήσεις από τρίτες χώρες που εφαρμόζουν πρότυπα εναέριας ασφάλειας ισοδύναμα με αυτά της Ε.Ε., δεν θα χρειάζεται επανέλεγχος τους.

"`Αλλη επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η συμμετοχή του πλέον στον έλεγχο της εφαρμογής των εκτελεστικών μέτρων για την ασφάλεια. Η διαδικασία θα γίνει έτσι πιο δημοκρατική, θα συμβάλλει σε μία κοινή αντίληψη για την ασφάλεια και θα λαμβάνει καλύτερα υπόψη τις ανάγκες και τα συμφέροντα των πολιτών" καταλήγει η κα Κράτσα.

Αντίθετος με το μέτρο των ένοπλων φρουρών εν πτήσει ο Παπαδημούλης

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΝ κ. Δημήτρης Παπαδημούλης, απείχε από την ψηφοφορία, όπως και όλη η ευρωομάδα της Αριστεράς. Με δήλωσή του αιτιολόγησε την ψήφο του: "Αρνήθηκα να υπερψηφίσω τον τελικό συμβιβασμό του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου, διότι είμαι αντίθετος με το μέτρο των ένοπλων φρουρών εν πτήσει, με δεδομένους και τους αυξημένους πρόσθετους ελέγχους των επιβατών στο έδαφος, πριν επιβιβαστούν στα αεροσκάφη. Θεωρώ το μέτρο αυτό υπερβολικό. Θυσιάζει τα δικαιώματα των επιβατών στο όνομα της ασφάλειας των πτήσεων. Δεν υπηρετεί την αρχή της αναλογικότητας και θα επιβαρύνει τελικά και οικονομικά τους πολίτες -επιβάτες. Καλούμε τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, και ιδιαίτερα την ελληνική κυβέρνηση, να μην προχωρήσουν στην εφαρμογή του, αξιοποιώντας το περιθώριο που διαθέτουν".

(πηγή: www.traveldailynews.gr, 12/3/2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια: